Телефон 0888 565 337

Приоритет на производството е:

• производството на зарибителен материал от дъгова и балканска пъстърва и сивен.

• производството на дъгова пъстърва и сивен за консумация.

Произведеното количество риба се продава в живо състояние директно от фермата.

Производство     Зарибителен материал

Фирмата разполага с високо проходим автомобил за транспорт на зарибителен материал.
Телефони: 0892 715 322 ; 0888 565 337.